UD-inblandning om "Ryska huset"

INRIKES

Brott. De har inte betalat hyra på över ett år men kan inte vräkas på grund av diplomatisk immunitet. När fastighetsägaren LKO nu flyttar fram positionerna mot de ryska "ockupanterna" på Lidingö ger sig UD in i matchen.

Efter mängder av juridiska turer hit och dit övergick ägarskapet av sjuvåningshuset på Lidingö från Ryssland till LKO Fastighets AB. Men sedan huset blev LKO:s den 14 oktober 2014 har ingen betalat hyra och inga hyreskontrakt har skrivits på.

Med över 300 000 kronor i utebliven hyra varje månad bestämde sig LKO för att flytta fram positionerna genom att besiktiga fastigheten på torsdagen. Bland annat kom en entreprenör till Lidingö stad ut för att tillfälligt stänga av vattnet.

UD "ringde runt"

På fredagsmorgonen kontaktades Lidingö stad av svenska utrikesdepartementet (UD).

TT: Ringde de er för att prata om vattnet?

– Det är lite andra saker man pratat med oss om, för det är lite känsligt det här att det är en rysk immunitet där, säger Sören Ingman, enhetschef för drift och underhåll på Lidingö stad.

Exakt vad samtalet gick ut på vill han inte säga utan hänvisar till en chef på UD.

TT: Vi har uppgifter om att du har varit i kontakt med Lidingö stad och påpekat att ärendet är känsligt och att personerna där i huset har diplomatisk immunitet?

– Ja, jag har varit i kontakt med Lidingö stad och hört om de är medvetna om detta. Påpekat kan man säga, men jag har nog snarare ställt frågan och kontrollerat detta, säger UD-chefen.

TT: Varför då?

– Det här är min uppgift som (titeln på UD-tjänstemannen).

TT: Har utrikesminister Margot Wallström bett dig göra detta?

– Nej, det här ingår i mitt arbete.

TT har också uppgifter om att samma UD-chef redan på torsdagskvällen hade kontakt med den rörmokare som var vid fastigheten för att stänga av vattnet. På fråga svarar UD-chefen:

– Jag har ringt jouren.

Sedan måste hon in i ett möte och lovar att återkomma.

"UD lägger sig i"

Stefan Häge är advokat och styrelseordförande i LKO. Han är kritisk till att UD-anställda har ringt runt med anledning av åtgärderna kring fastigheten.

– UD lägger sig i här nu hur en enskild fastighetsägare förvaltar, säger Stefan Häge.

– De ansvarar i och för sig för relationen mellan olika länder men de ska förbereda beslut för regeringen och inte röra runt bland privata bolag och lägga sig i.

När det gäller själva problemet med den uteblivna hyran är det inte helt lättlöst. Rent juridiskt anser Stefan Häge att huset på Lidingö inte har några hyresgäster eftersom inga kontrakt är påskrivna och ingen svarat på kontaktförsök.

– Men om nu någon bor där och har diplomatstatus då ser jag ett problem i att en person kan parasitera på bostaden. Wienkonventionen gör ju att en person med diplomatstatus kan obstruera. Men det innebär inte att man kan annektera svensk mark, säger Stefan Häge.

Kommentaren om annektering gäller åtgärder som de boende gjort på marken utanför för att förhindra tillträde.

Ryska ambassaden har bekräftat för TT att det bor folk i huset. Eftersom de inte betalat någon hyra skulle LKO i teorin kunna anföra att de förlorat besittningsrätten till lägenheterna.

– Men vi kan ändå inte verkställa eftersom immuniteten slår till då, säger Häge.

TT: Ni tänker alltså inte ens pröva att få dem vräkta?

– Vi tänker pröva väldigt många saker men jag tänker inte berätta vad. Det gör man inte när man ligger i en tvist.

Ska utdela p-böter

Under fredagen fortsatte åtgärderna utanför huset. På uppdrag av LKO skulle det "höststädas" och Stefan Häge säger att han inte blir förvånad om polisen kallas dit igen av de boende. Man skulle också sätta upp parkeringsskyltar efter att ha tecknat avtal med ett parkeringsbolag.

– De kommer även att lappa diplomatbilar, säger Häge.

Även Rysslands ambassad har flera gånger pratat med entreprenören Svevias arbetsledning om vad för slags arbete som pågår och på vems uppdrag, enligt uppgift från företaget till TT.

Rysslands ambassad vill för dagen inte kommentera fallet.

FAKTA

Bakgrund: Oförrätt från 1990-talet

På 1990-talet beslutar president Boris Jeltsin att den tyske affärsmannen Franz Sedelmayers tillgångar i Sankt Petersburg ska nationaliseras. Sedelmayer vill ha ersättning och börjar bland annat driva en process i Sverige, där Rysslands handelsrepresentation äger ett sjuvåningshus på Lidingö.

I februari 2003 begär Sedelmayer utmätning av huset, där bland annat ambassadpersonal bor.

Ryssland överklagar konstant alla beslut som fattas av Kronofogden, flera gånger ända till Högsta domstolen.

Efter många turer säljer Kronofogden sjuvåningsfastigheten i september 2014 för blygsamma 12 miljoner kronor. Köpare är LKO Fastighets AB. Ryssland överklagar. LKO blir formellt ägare den 14 oktober 2014. Sedan dess har man fått noll kronor i hyra från de ryska hyresgästerna.

TT