Så ska bostadsbyggandet få fart

INRIKES

Bostad. Det tröga bostadsbyggandet ska få fart med hjälp av en rad åtgärder. Men organisationen Villaägarna är inte imponerad av förslagen.

– De är för tama, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef.

Bostadsbyggandet ska snabbas på. I dag tar processen från markbeslut till färdigt hus alldeles för lång tid.

Det finns en rad hinder i vägen för att det ska gå snabbt, slog Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap, fast vid en presskonferens på fredagen om den planutredning han har lett.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) ska nu granska utredningens förslag.

– Vi kommer sätta tänderna i utredningen över julhelgen.

Bråk om prissättning

Ett problem är att kommuner och staten allt för ofta tjafsar om pris på mark när kommunen vill köpa den för att bygga bostäder.

– I värsta fall har vissa statliga myndigheter uppträtt som exploatörer, säger Kalbro.

Därför föreslår han att Lantmäteriet hädanefter ska få i uppdrag att sätta priset.

Ett annat förslag är att reglera upplåtelseformer. Kalbro säger att det borde framgå redan i detaljplanen om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter på marken.

I övrigt ska kommuner kunna begära ett bindande besked om underlag till detaljplansarbetet från länsstyrelsen. Det är viktigt att kommunen snabbt får besked om frågor om buller och riksintresse, konstaterar utredningen.

Kritik mot förslagen

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting, välkomnar förslaget:

– Det tycker vi är bra att det blir en tydlighet i den frågan eftersom det ibland fördröjer planeringen. Det tar för lång tid att få tydliga besked från länsstyrelsen i dag.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna, är dock kritisk till utredningen.

– Jag tycker att förslagen är för tama. Det som vi och andra har efterfrågat är att staten ska sätta press på kommuner och tvinga fram byggbar mark och detaljplaner. Men inga sådana åtgärder presenterades, säger han.

TT