UD lägger sig i om "Ryska huset"

INRIKES

Brott. De har inte betalat hyra på över ett år men kan inte vräkas på grund av diplomatisk immunitet.

När fastighetsägaren LKO nu flyttar fram positionerna mot de ryska "ockupanterna" på Lidingö ger sig UD in i matchen.

Efter mängder av juridiska turer övergick ägarskapet av sjuvåningshuset på Lidingö från Ryssland till LKO Fastighets AB. Men sedan huset blev LKO:s den 14 oktober 2014 har ingen betalat hyra och inga hyreskontrakt skrivits på.

Med över 300 000 kronor i utebliven hyra varje månad bestämde sig LKO för att flytta fram positionerna genom att besiktiga fastigheten. Bland annat kom en av Lidingö stads entreprenörer ut för att tillfälligt stänga av vattnet.

Dagen efter kontaktades Lidingö stad av svenska utrikesdepartementet (UD).

TT: Ringde de er för att prata om vattnet?

– Det är lite andra saker man pratat med oss om, för det är lite känsligt det här att det är en rysk immunitet där, säger Sören Ingman, enhetschef för drift och underhåll.

"Kontrollerat detta"

Exakt vad samtalet gick ut på vill han inte säga utan hänvisar till en chef på UD som senare bekräftar för TT att samtalet gällde immuniteten.

– Jag har varit i kontakt med Lidingö stad och hört om de är medvetna om detta. Påpekat kan man säga, men jag har nog snarare ställt frågan och kontrollerat detta, säger UD-chefen.

TT: Varför då?

– Det här är min uppgift som (titeln på UD-tjänstemannen).

TT: Har utrikesminister Margot Wallström bett dig göra detta?

– Nej, det här ingår i mitt arbete.

TT har också uppgifter om att samma UD-chef redan samma kväll som besiktningen skett hade kontakt med den rörmokare som varit där för att stänga av vattnet. På fråga svarar UD-chefen:

– Jag har ringt jouren.

"UD lägger sig i"

Stefan Häge är advokat och styrelseordförande i LKO. Han är kritisk till att UD-anställda har ringt runt med anledning av åtgärderna kring fastigheten.

– UD lägger sig i här nu hur en enskild fastighetsägare förvaltar, säger han.

– De ansvarar i och för sig för relationen mellan olika länder men de ska förbereda beslut för regeringen och inte röra runt bland privata bolag och lägga sig i.

Veronica Nordlund, presskommunikatör på UD, säger att Sverige i kontakter med Ryssland betonar det diplomatiska skyddet.

På frågan om inte samtalet till Lidingö stad är att betrakta som ett brott mot det kommunala självstyret svarar hon att sådana kontakter är tillåtna.

– UD har ett ansvar för att Sveriges folkrättsliga förpliktelser uppfylls. Det händer därför att vi har kontakt med myndigheter i frågor om Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, som dessutom är svensk lag. Det ingår i UD:s uppdrag att informera om detta, säger Nordlund till TT.

FAKTA

Bakgrund: Oförrätt från 1990-talet

På 1990-talet beslutar president Boris Jeltsin att den tyske affärsmannen Franz Sedelmayers tillgångar i St Petersburg ska nationaliseras. Sedelmayer vill ha ersättning och börjar bland annat driva en process i Sverige, där Rysslands handelsrepresentation äger ett sjuvåningshus på Lidingö.

I februari 2003 begär Sedelmayer utmätning av huset, där bland annat ambassadpersonal bor.

Ryssland överklagar konstant alla beslut som fattas av Kronofogden, flera gånger ända till Högsta domstolen.

Efter många turer säljer Kronofogden sjuvåningsfastigheten i september 2014 för blygsamma 12 miljoner kronor. Köpare är LKO Fastighets AB. Ryssland överklagar. LKO blir formellt ägare den 14 oktober 2014. Sedan dess har man fått noll kronor i hyra från de ryska hyresgästerna.

TT