När spelandet går för långt

INRIKES

IT. Många föräldrar oroar sig för barnens datorspelande. För att kunna bryta ett problematiskt spelande bör föräldern lära sig mer om spelen och tillsammans med barnet sätta upp tydliga avtal, enligt nya råd.

Statens medieråd har i samarbete med sin norska motsvarighet tagit fram en vägledning för föräldrar om problematiskt datorspelande.

– Det finns en oro för barns datorspelande bland föräldrar. I gruppen 9-12 år tycker 43 procent att deras barn spelar för mycket, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd.

Varningstecken

Hur vanligt det är att barn går in i ett destruktivt spelande är oklart. Men varningstecken kan vara att barnet avskärmar sig från kompisar och familj, slutar med viktiga aktiviteter, spelar på nätterna och sover på dagarna och börjar strunta i skolan.

Råden går ut på att skaffa sig kunskap om datorspelande: ta reda på vilka spel som är populära och varför de engagerar. Det är också viktigt att prata om spelandet utan att fördöma. Visa i stället att du vill lära dig mer och bygg upp ett förtroende.

– På gott och ont lever barn i dag mycket online. Samtidigt vet vi från de studier vi gör att föräldrar kommunicerar mindre med sina barn vad gäller spel och internet än till exempel om tv-tittande, säger Ulf Dalquist.

Upprätta också tillsammans med barnet avtal kring spelandet, exempelvis med olika former av tidbegränsningar.

Faktorer bakom

Det är viktigt att skilja på storspelande och problematiskt spelande. En person kan spela mycket utan att det behöver ha negativ inverkan på skolan eller övriga livet. För den som går in i ett destruktivt spelande ligger det ofta andra problem bakom, enligt Ulf Dalquist.

– Det kan vara en reträttstrategi för att man exempelvis är mobbad i skolan eller mår psykiskt dåligt, säger han.

Det viktiga då är att föräldern följer upp dessa problem.

FAKTA

Ungas spelande

61 procent av 9-12-åringarna spelar dator- eller tv-spel flera gånger i veckan eller varje dag.

För 13-16-åringarna är motsvarande siffra 48 procent och för 17-18-åringarna 35 procent.

Pojkarna spelar i högre grad än flickorna. Störst är skillnaden i åldern 13-16 år där 47 procent av pojkarna spelar varje dag, jämfört med 6 procent av flickorna.

En av fyra mellan 13-16 år spelar mer än tre timmar en vanlig dag.

Mellan 35-40 procent av föräldrarna till barn mellan 9 och 18 år oroar sig för att deras barn ska ägna så mycket tid åt internet/spel att barnet blir socialt isolerat.

Mellan 11-17 procent av föräldrarna anser att barnet blivit det.

Källa: Statens medieråd

TT