Ny poliskula har inte dödat fler

INRIKES

Polisen. Polisens expanderande ammunition har kallats "olaglig i krig" och förutsades leda till fler döda. Nu visar en genomgång från Rättsmedicinalverket att så inte blivit fallet.

När polisen bytte ammunition 2003, från icke-expanderande Norma till expanderande Speer gold dot, väckte det stor uppmärksamhet.

Många var säkra på att bytet skulle leda till fler döda vid polisskjutningar eftersom kulan expanderar vid träff, från nio millimeter till elva-tolv millimeter, och därför orsakar större skador inuti kroppen.

Dödsskjutningar ökade inte

Men nu visar en analys från Rättsmedicinalverket (RMV), gjord på uppdrag av polisen, att antalet dödsskjutningar inte alls ökade.

Efter införandet av Speer gold dot fortsatte dödsskjutningarna under nio års tid att vara en eller noll per år. På det tionde året, 2013, skedde fyra dödsskjutningar. 2014 skedde tre.

Enligt RMV:s analys är den enda riktigt stora skillnaden mellan de tio dödsskjutningarna med Norma (1993-2003) och de tolv dödsskjutningarna med Speer gold dot (2004-2014) andelen kulor som gått igenom kroppen. Med den gamla ammunitionen lämnade 64 procent av kulorna kroppen. Med den nya sänktes siffran till tio procent.

– Huvudorsaken till bytet var just att minska risken för personer i närheten på grund av genomskjutningar. Så ur den här aspekten har ammunitionen fungerat precis som avsett, säger Martin Lundin vid polisens nationella operativa avdelning (NOA).

Oavsett om de skjutna träffades av Norma eller av Speer gold dot så dog de av samma typ av skador, i samma kroppsregioner - huvud, bröst och buk. Skillnaden var att den uppmätta diametern på de dödliga skadorna var större efter träff med den expanderande kulan, i snitt 3,4 centimeter jämfört mot 2,6 centimeter med den gamla.

Önskar kraftfullare vapen

Både för de vanliga tjänstevapnen och de så kallade förstärkningsvapnen, kpisten MP5, använder polisen niomillimeters Speer gold dot. Medan vissa anser att kulan är för farlig anser andra att den är för klen med tanke på terrorhot och den höga förekomsten av skjutvapen bland kriminella.

Martin Lundin tycker att diskussionen är onyanserad.

– Det finns en fördel med ammunition som inte tränger igenom allt i sin väg och riskerar att träffa annat än den ska, särskilt om man ingriper där det finns mycket folk, säger han.

Vid just sådana scenarion, inomhus eller i stadsmiljö, är dessutom ofta avstånden så korta att Martin Lundin har svårt att se ett generellt behov av vapen som är kraftfullare och har längre räckvidd än MP5:an som anses effektiv på omkring 60 meter. På längre avstånd förloras både kraft och precision.

– Allt handlar om situation, miljö och motstånd. Men i slutänden kommer man alltid till frågan om vilken förmåga som är rimlig att upprätthålla, och i vilken omfattning, för situationer som är ytterst ovanliga.

FAKTA

6 av 10 kulor lämnade kroppen

Tester genomförda vid Totalförsvarets forskningsinstitut visade att den icke-expanderbara kulan Norma hade så stor restenergi efter träff att risken för personer i omgivningen bedömdes som mycket stor.

Med bytet av ammunition ville polisen ha en kula som stannade i kroppen och som mer effektivt stoppade en gärningsman, men som därmed också riskerade att göra större skada.

När Rättsmedicinalverket nu jämfört skadorna från den gamla och den nya kulan kan man inte påvisa några större skillnader. Den enda skillnaden som anses statistisk signifikant är antalet kulor som lämnat kroppen.

Av totalt 14 icke-expanderande kulor som träffade lämnade 9 kroppen, 64 procent.

Av totalt 19 expanderande kulor lämnade 2 kroppen, 10,5 procent.

TT