Ämnet styren undantas i nya regler

INRIKES

Hälsa. Det kemiska ämnet styren och blandningar som innehåller ämnet undantas från reglerna om särskilt farliga produkter från den 1 januari till halvårsskiftet 2017. Orsaken är att nya EU-regler börjar gälla och utan undantaget skulle det krävas ett särskilt tillstånd för privat hantering av bland annat plastspackel för reparation av båtskrov och bilkarosser, enligt Kemikalieinspektionen.

Det är kombinationen av EU:s och de säregna svenska reglerna som trasslar till det. Om inte undantaget införs skulle tillstånd krävas även för yrkesmässig överlåtelse av styren, både som ämne och i blandningar och många vanliga konsumentprodukter skulle påverkas. Inspektionen bedömer "att detta sannolikt inte står i rimlig proportion till hälsorisken vid förväntad användning".

Fram till halvårsskiftet 2017 ska myndigheten se över de svenska reglerna.

TT