Svenska clowner roade flyktingbarn

INRIKES

Flyktingkrisen. I år har några svenska clowner haft ett viktigt uppdrag - att få barn på flykt från krigets Syrien att skratta.

Barn drabbas hårdast av katastrofer och krig. Libanon har tagit emot mer än en miljon flyktingar från Syrien och mer än hälften av dem är barn.

Under året har Sverige för UNHCR arbetat tillsammans med Clowner utan gränser i projektet "Skola och skratt" för att göra livet lite lättare för en del av barnen i Libanon.

– Nästan 1 900 syriska barn har fått sin skolgång i Libanon betald i år, säger Anna-Karin Modén, kommunikationschef vid Sverige för UNHCR.

Dessutom har 220 fritidsledare utbildats för att bättre kunna få barnen att känna sig avslappnade och trygga när de är i skolan. De fick lära sig olika metoder som exempelvis lekar eller hur man kan jobba med kroppen i läkande processer.

– Det handlar om att frigöra energi och få fram orken att till sig det man får lära sig under de timmar man får vara i skolan, säger Jennifer Vidmo, generalsekreterare för Clowner utan gränser.

Hon berättar att de även samarbetade med clowner från Libanon. Under året hölls även ett antal föreställningar som sågs av sammanlagt 8 000 barn.

– Det är de mest utsatta barnen som får ut absolut mest av att få skratta och bara få vara barn en stund, säger Jennifer Vidmo.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM