Försvaret saknar tusentals soldater

INRIKES

Försvar. Vid årsskiftet införs Försvarsmaktens nya organisation, som enligt försvaret själv har ett behov av 1 200 nyrekryterade personer.

Men siffran gäller enbart heltidsanställd personal. Enligt en sammanställning som Ekot gjort finns även behov av att deltidsanställa runt 7 000 soldater och sjömän - personer som har en placering i krigsförband och som kan kallas till övningar eller i händelse av krig.

Siffrorna bekräftas av Försvarsmakten. Det saknas dessutom minst tusen reservofficerare, rapporterar Ekot.

Nu kallar försvaret in tidigare värnpliktiga till repetitionsövningar för att fylla luckor i förbanden.

– Det viktigaste just nu är att leverera operativ effekt snabbt och därför nyttjar vi dessutom personalkategorin med plikt som grund, säger Karl Engelbrektsson, chef för förbandsproduktion i Försvarsmakten till radion.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM