Drönare anses vara kameraövervakning

INRIKES

Samhälle. Drönare som är utrustade med kameror ska omfattas av kameraövervakningslagen, slår kammarrätten fast i en ny dom.

Förvaltningsrätten kom tidigare i år fram till att kameror på drönare inte löd under kameraövervakningslagen, men Datainspektionen överklagade domen till kammarrätten i Jönköping och fick alltså gehör. Det innebär att den som vill filma med en drönarkamera över en plats som allmänheten har tillträde till behöver söka tillstånd från länsstyrelsen. Domen är intressant, anser Malin Ricknäs, jurist vid Datainspektionen.

– Det här är första gången kammarrätten prövar alla kriterier kring drönarkameror.

Kriterierna gäller bland annat huruvida kameran ska anses vara varaktigt uppsatt, och om den manövreras manuellt på platsen, att jämföra med en vanlig kamera som inte är tillståndspliktig. Kammarrätten ansåg inte att kameran manövreras på platsen, och menade också att drönarkameror ska anses vara varaktigt uppsatta.

Om kammarrättens dom överklagas blir det upp till Högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till om de ska pröva frågan.

– Det vore intressant för oss på Datainspektionen att få upp ärendet dit och få deras uttalande, även om vi tycker att kammarrättens dom är välskriven, säger Malin Ricknäs.

FAKTA

Drönarkameror

Den som filmar med en drönare över områden dit allmänheten har tillträde behöver söka tillstånd från länsstyrelsen.

När länsstyrelsen beviljar tillstånd tar de bland annat hänsyn till integritetsaspekten - om människor kan identifieras på bilderna.

Länsstyrelsen kan i sina tillstånd ställa olika villkor för filmning, såsom vilka platser som får filmas och vid vilka tider.

Källa: Datainspektionen.

TT