Tillsatsfri skinka allt populärare

INRIKES

Konsument. De allra flesta julskinkor innehåller fortfarande tillsatsen nitrit, men efterfrågan ökar på helt nitritfri julskinka. Det är dock tveksamt om det innebär några hälsofördelar.

De senaste åren har julskinkorna sanerats från E-nummer. Det gäller dock inte för konserveringsmedlet nitrit. Ämnet tillsätts för att förhindra tillväxt av en bakterie som kan orsaka botulism, en livshotande matförgiftning, men också för att ge köttet en rosa färg och längre hållbarhet.

Flera tillverkare har sänkt nitrithalten i sina julskinkor, och enligt Livsmedelsverket ska det inte innebära någon hälsofara.

– Bakterien tillväxer inte under kylförvaring. Så länge man kylförvarar rätt ser jag inte att skulle vara någon risk, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Ökar rejält

Redan i dag finns julskinka helt utan nitrit på den svenska marknaden, från varumärket Krav. Den får en gråare färg när den tillagas och har också kortare hållbarhet. De senaste åren har efterfrågan på denna skinka ökat rejält, enligt Krav. 2010 såldes cirka fyra ton, i år landar siffran på åtta ton. Även antalet butiker som säljer nitritfri skinka har ökat.

– Efterfrågan ökar för varje år, det är en stadig uppgång. Kunderna är framför allt glada att få slippa tillsatser. Det är en stor efterfrågan på rena livsmedel som gör att det här växer, säger Benny Melin, vd på Melins kött som levererar Krav-märkt julskinka.

Inget för hälsan

Att sänka nitriten i julskinkan, eller helt ta bort den, innebär dock inte några omedelbara hälsofördelar, enligt Livsmedelsverket.

– Största delen av den nitrit vi får i oss kommer från andra livsmedel. En sänkning på den här nivån betyder ingenting för hälsan som helhet, säger Nils-Gunnar Ilbäck, toxikolog på Livsmedelsverket.

FAKTA

Nitrit i julskinka

I princip alla julskinkor som säljs innehåller konserveringsmedlet nitrit, oftast E250. Undantaget är Krav.

Nitrit används för att hindra tillväxten av farliga bakterier och förlänga hållbarheten, men också för att göra skinkan rosa.

Nitrit omvandlas i kroppen till nitrosaminer och en potentiell fara är att nitrosaminer skulle kunna orsaka en förhöjd cancerrisk. Risken är omdebatterad och det har inte gjorts några studier på människor där man har kunnat fastställa att de nitrosaminer som bildas i maten är cancerframkallande.

Riskerna med nitrit i livsmedel är vad vi vet idag alltså små, givet de låga halter vi normalt får i oss.

Källa: Livsmedelsverket

TT