Våldtäkt mot män klaras sällan upp

INRIKES

Brott. Det är stora skillnader i uppklaringsstatistiken för våldtäkt mellan olika grupper. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

När den utsatta är under 15 år klaras över fyra av tio våldtäkter upp. I gruppen 15-17 år klaras drygt två av tio våldtäkter upp.

Minst andel våldtäkter som klaras upp gäller gruppen män över 18 år. I bara fem procent av fallen blir en gärningsman bunden till brottet.

Enligt Brå tyder skillnaderna mellan åldergrupperna på att bevisläget blir mer komplicerat när vuxna utsätts, och att vid ärenden med våldtäkt mot barn klaras ofta fler brott upp på en gång.

98 procent av de som misstänks är män. Bland dessa är nästan tre av tio personer mellan 15-20, en grupp som enligt Brå blivit större över tid.

TT