Vårdare åtalas inte för utvisads död

INRIKES

Brott. Det finns inga bevis för att de två kriminalvårdarnas nedtryckningar vållade en tvångsutvisad mans död på Arlanda i mars, enligt åklagaren. Men en av dem utreds fortfarande för tjänstefel.

Väl ombord på planet började mannen som skulle tvångsutvisas till Irak att kämpa emot. Under 15-20 minuter ska det ha pågått "perioder av både kamp och vila".

– Kriminalvårdarna säger att de hela tiden har släppt upp honom, försökt att prata med honom, och kollat andningen, säger åklagaren Lena Kastlund.

När mannen fysiskt kämpade emot blev han nedtryckt för att inte utgöra en fara för andra passagerare eller för besättningen.

– Det handhavandet har man rätt till eftersom vi har det här systemet där vi kan utvisa med tvång, säger Lena Kastlund.

Måste bevisa brott

När mannen till slut svimmade valde vårdarna att ta honom av planet och själva köra honom till sjukhus eftersom man bedömde att det skulle gå snabbast. Enligt rättsläkaren dog mannen av syrebrist, förmodligen i bilen.

– Jag har frågat rättsläkaren om man på något sätt kan förutse att det här håller på att hända men det kan man inte. Det kommer plötsligt, säger Lena Kastlund.

Med facit i hand hade utgången kanske blivit annorlunda om man snabbt fått en ambulans på plats.

– Men min uppgift är att bevisa att någon begått en brottslig handling, inte om någon gjort en felbedömning, säger Lena Kastlund.

Utreder ifrågasatt grepp

Den del av utredningen som gällt misstänkt vållande till annans död är nu nedlagd.

– Men utredningen fortsätter mot en av dem för misstänkt tjänstefel.

Det misstänkta tjänstefelet ska bestå i ett grepp som en skyddsvakt sett och uppfattat som otillåtet.

– Det är ett enda grepp som är ifrågasatt och det greppet kan i sig inte ha varit dödande enligt rättsläkaren, säger Lena Kastlund.

FAKTA

Orsaker till dödsfallet

Enligt det skriftliga beslutsunderlag som motiverar varför förundersökningen gällande misstänkt vållande till annans död läggs ner står bland annat att dödsfallet är mer att betrakta som ett olycksfall än en avsiktlig handling ur ett rättsmedicinskt perspektiv.

Kriminalvårdarna har visserligen på olika sätt tryckt mot överkroppen men det går inte att bevisa ett klart orsakssamband mellan det och mannens död. Kriminalvårdarna har inte kunnat förutse att deras tryck i kombination med mannens agiterade tillstånd skulle leda till hans död.

TT