Oro i Malmö efter inställda tåg

INRIKES

Flyktingkrisen. SJ ställer in sina tåg mellan Malmö och Köpenhamn på grund av id-kontrollerna. Även Skånetrafiken kan behöva skära ner på antalet tågavgångar.

Konsekvenserna blir väldigt allvarliga för regionen, varnar Socialdemokraterna i Malmö.

– Vi hinner i dagsläget inte utföra kontroller i Danmark. Trafikplaneringen i Köpenhamn har med så här kort varsel inte hunnit göra en planering som gör att SJ får det tidsspann som behövs för att utföra id-kontroller på plattformen, säger Monica Berglund, kommunikationsdirektör vid SJ.

SJ:s bedömer att de inte heller hinner göra id-kontroller ombord på tågen. Snabbtågen från Stockholm kommer inte längre att köra över sundet. Resenärer får i stället byta tåg i Malmö för att ta sig över till Danmark. De som bokat biljett kommer att få pengar tillbaka.

Regionala tåg påverkas

SJ tittar nu tillsammans med trafikplaneringen i Danmark på lösningar för att kunna utföra id-kontrollerna och få i gång trafiken, men när detta kan ske vet Monica Berglund i nuläget inte.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, menar att SJ:s beslut visar hur svårt det är att införa id-kontroller utan att slå mot arbetsmarknadsregionen i Öresund.

TT: Ska beslutet om id-kontroller upphävas?

– Beslutet är fattat och kommer att verkställas nu. Det viktiga är hur man hanterar pendeltrafiken så att man minimerar skadorna så mycket som möjligt. Min förhoppning är att det ska avvecklas så fort det bara går.

Även regionala tåg kommer troligen att påverkas i form av färre avgångar på grund av id-kontrollerna, enligt Magnus Andersson, tågchef vid Skånetrafiken.

– Det finns en risk för att vi måste dra ner på antalet tågavgångar under rusningstid, säger han, och varnar för extra trängsel på Öresundstågen när SJ:s resenärer hänvisas till dem för att korsa sundet.

Vill inte kommentera

Den politiska oppositionen reagerar också på SJ:s besked. Centerpartiet pekar på att regeringen haft kunskap om att SJ skulle komma att ställa in trafiken men valt att bortse från detta. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) vill inte kommentera SJ:s beslut, men hennes pressekreterare hälsar att beslutet helt är SJ:s och att näringsdepartementet inte har fått ett entydigt besked från SJ om att de skulle komma att ställa in sina tåg på grund av id-kontrollerna.

FAKTA

Lagen om id-kontroller

Lagen ger regeringen rätt att "vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet" införa id-kontroller på tåg, buss och passagerarfartyg till Sverige.

Lagen träder i kraft den 21 december och regeringen har aviserat föreskrifter om id-kontroller till den 4 januari 2016.

Transportörerna ska ansvara för id-kontrollerna.

Sanktionsavgiften om inte tågoperatörerna fullgör sina skyldigheter att utföra id-kontroller är 50 000 kronor per tillfälle.

Barn och unga under 18 år som reser i målsmans sällskap ska inte omfattas av id-kontrollen.

Källa: Regeringen

TT