Räddningstjänster samarbetar mer

INRIKES

Räddningstjänster. Det blir bara vanligare och vanligare att olika räddningstjänster samarbetar.

Sedan 1974 har antalet kommunala räddningstjänstorganisationer sjunkit från 276 till 166 i fjol som ett resultat av olika kommunalförbundsbildningar och andra samarbetslösningar.

– Vi ser att det hela tiden kommit nya kreativa lösningar. Det handlar till exempel om att ha en gemensam ledningsorganisation, säger Max Ekberg, handläggare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lyfter också fram i sin nya rapport trenden att många räddningstjänster har fått ett bredare uppdrag av sina kommuner.

Utöver det traditionella arbetet har det blivit vanligt att räddningstjänsterna jobbar med bland annat naturolyckor, trafiksäkerhet och krisberedskap.

TT