Många aktivitetslösa Fas 3-deltagare

INRIKES

Arbetsmarknad. Det finns just nu rekordmånga deltagare i arbetsmarknadsåtgärden Fas 3, men antalet platser ute i arbetslivet för deltagarna har minskat klart. Resultatet är att mer än en tredjedel av Fas 3-deltagarna har blivit "internt placerade" hos Arbetsförmedlingen, vilket ofta innebär att de inte har någon aktivitet alls att gå till, rapporterar SVT.

Huvudregeln är att Fas 3-deltagarna ska få gå till en arbetsplats. I oktober fanns 39 000 deltagare i programmet, som regeringen fasar ut i budgeten för 2016.

Fas 3 har fått hård kritik, bland annat för att innehålla meningslösa aktiviteter.

TT