Samtalsrekord till linje för kvinnor

INRIKES

Brott. I år har mer än 30 000 samtals ringts till stödtelefonen Kvinnofridslinjen - fler än någonsin. Och då har inte jul- och nyårshelgerna kommit än, en tid som ofta innebär en topp i antalet samtal från kvinnor som utsatts för våld och hot, enligt Nationellt centrum för kvinnofrid som driver Kvinnofridslinjen.

89 procent av samtalen handlar om psykiskt våld som hot och tvång, inte sällan i kombination med fysiskt våld.

Kvinnofridslinjen har funnit i åtta år. De som svarar är utbildade sjuksköterskor eller socionomer som gör stöd men också tips om vart kvinnor kan vända sig för att få ytterligare hjälp.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM