Vargjakten har överklagats

INRIKES

Natur. Vinterns licensjakt på varg i Sverige har överklagats av miljöorganisationerna.

Det kan innebära att jakten, som ska starta 2 januari, stoppas.

På tisdagen lämnades en gemensam överklagan från Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska rovdjursföreningen in till Naturvårdsverket för vidarebefordran till förvaltningsrätterna i Karlstad, Falun och Uppsala.

Sannolikt hinner inte de tre rätterna avgöra ärendet på den korta tid som återstår till jaktstarten. Men de kan utfärda ett tillfälligt stopp, så kallad inhibition.

– Vi hoppas på ett beslut om inhibition tills frågan är utredd, och sedan att jakten stoppas helt, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Kräver jaktstopp

Den svenska vargstammen omfattar cirka 400 djur, men enligt miljöorganisationerna är den inte livskraftig, och då ska den heller inte utsättas för jakt. Beslutet om licensjakt gäller maximalt 46 vargar i fem län.

– Stammen är kraftigt inavlad. Så länge det problemet kvarstår bör inte någon licensjakt tillåtas, säger Sandahl.

Miljöorganisationerna har också hänvisat till att ett uttag på över tio procent av stammen inte står i rimlig proportion till den eventuella skada som vargarna åstadkommer.

Snabba beslut

Organisationernas aktion var väntad sedan Högsta förvaltningsdomstolen i en dom i förra veckan återinfört rätten att överklaga vargjakten i domstol.

Rätten upphävdes 2014 sedan den förra regeringen regionaliserat vargförvaltningen. Det innebar att jaktbeslut bara kunde överklagas till Naturvårdsverket. Men nu är alltså den tidigare ordningen återställd.

Det som nu förväntas är att de tre förvaltningsrätterna ska fatta snabba beslut, före jul eller i mellandagarna. Förvaltningsrätten i Karlstad avgör jakten i Värmland och Örebro län, rätten i Falun jakten i Dalarna och Gävleborg, medan rätten i Uppsala tar beslut om jakten i Västmanland.

FAKTA

Licensjakt på varg

Licensjakt på varg har bedrivits i januari-februari under 2010, 2011, 2013 och 2015 i Sverige.

Under jakten 2010 fälldes 28 vargar och 2011 19 vargar. Året därpå, 2012, stoppades jakten sedan miljöorganisationerna överklagat beslutet i domstol, och 2013 hann jägarna bara skjuta tre djur innan jakten blåstes av. Även under 2014 stoppades jakten i domstol.

I början av det här året blev licensjakten åter möjlig sedan miljöorganisationerna förlorat rätten att överklaga, varpå 44 vargar sköts. Nu kan dock jakten åter stoppas.

Källa: SVA.

TT