Fler branddöda i år

INRIKES

Olyckor. Efter flera år med minskat antal döda i bränder blir 2015 ett negativt trendbrott. Både 2013 och 2014 låg dödstalen under 100, men redan i november i år hade 112 personer omkommit i bränder, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ingen månad eller speciell händelse har särskilt påverkat ökningen av dödsbränderna. Nästan åtta av tio har omkommit där de bor. Liksom tidigare år omkommer främst äldre personer vid bränder, nästan sex av tio är äldre än 65 år.

Den preliminära helårsstatistiken, inklusive jul- och nyårshelgerna, kommer efter trettonhelgen.

TT