DO stämmer Lunds universitet

INRIKES

Brott. Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer Lunds Universitet gällande sexuella trakasserier mot en elev.

Eleven, en man, har varit student vid lärosätet sedan 2013. Enligt mannen har hans lärare bland annat kommit med inviter och tagit på honom utan att det varit motiverat av undervisningen. Eleven har känt sig förminskad men haft svårt att säga ifrån, och slutat gå på den individuella undervisningen, skriver DO i ett pressmeddelande.

DO anser vidare att läraren har utsatt studenten för repressalier, då läraren tidigare i år anmälde studenten till universitetets disciplinnämnd för störande av undervisning och sexuella trakasserier.

TT