Svarta pengar är svåra att upptäcka

INRIKES

Brott. Det krävs ändrad lagstiftning, större krav på banker och finansinstitut och att polisen ändrar sina arbetsmetoder om myndigheterna ska komma åt mer illegala pengar än vad de gör i dag.

På uppdrag av regeringen har Brottsförebyggande rådet gjort en genomgång av illegala pengar i samhället. Slutsatsen är att de åtgärder som görs inte är tillräckliga då bara en del av de svarta pengarna upptäcks, rapporterar Sveriges Radio.

En stor del av de åtgärder som finns i dag är förebyggande och riktar inte in sig på den stora mängden illegala pengar som redan finns inne i det finansiella systemet.

– När det gäller de pengar man kommer åt så är det ju en rännil, jämfört med de stora belopp som det handlar om. Det är ju väldigt lite pengar man kommer åt, säger Lars Korsell, forskare Brå.

TT