Vaccin mot fruktat kamelvirus nära

INRIKES

Medicin. Europeiska forskare har tagit ett steg närmare till att ha utvecklat ett vaccin mot den livshotande lungsjukdomen mers.

Forskarna har genetiskt förändrat ett vaccin mot smittkoppor, så att det visar ett protein från mers på dess yta, skriver Science. Förhoppningen är att vaccinet, på så sätt, ska väcka kroppens immunförsvar så att det reagerar och "minns" mers nästa gång kroppen utsätts för smittämnet.

Huruvida det nya vaccinet fungerar på människor vet inte forskarna ännu, men försök visar att det skyddar kameler. Viruset, som upptäcktes 2012, sprids på den Arabiska halvön och smittkällan tros vara kameler.

Hittills har smittan konstaterats i 26 länder, men länderna på den Arabiska halvön har drabbats allra hårdast. I augusti dog 19 människor av mers i Saudiarabien på en enda vecka. Tidigare i år spred viruset panik i Sydkorea efter att en person, nyss hemkommen från en resa i Mellanöstern, insjuknade och förde smittan vidare till andra patienter.

Hittills har cirka 1 600 människor dött av sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten klassade nyligen mers som en anmälningspliktig sjukdom. Under hösten har myndigheten tagit emot flera prover med frågeställningen mers för analys, men samtliga har hittills varit negativa.

FAKTA

Dör i lunginflammation

Symtomen på mers är hög feber, andningsproblem och, senare, lunginflammation. Även andra organ kan påverkas, som njurar. Patienterna dör ofta i svår lunginflammation och/eller njursvikt.

Eftersom sjukdomen orsakas av ett virus (och inte bakterier) hjälper inte antibiotika.

De allra flesta som hittills drabbats har haft andra sjukdomar. Dödligheten har beräknats till 38 procent, men denna siffra är av allt att döma för hög, eftersom många som drabbas av lindrig sjukdom inte diagnostiseras.

Källa: Folkhälsomyndigheten, med flera

TT