Färre spelar om pengar

INRIKES

Folkhälsa. Allt färre svenskar spelar spel om pengar. Det visar den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" som Folkhälsomyndigheten genomför.

2015 uppger 58 procent av befolkningen att de spelat spel om pengar de senaste tolv månaderna, att jämföra med 60 procent förra året. 2004 var motsvarande siffra 71 procent.

Spelandet har minskat mer bland kvinnor än bland män. Även riskabelt spelande, att en person fått minst en negativ konsekvens eller minst ett beroendesymptom, har minskat från föregående år.

TT