Mindre utsläpp med resfria möten

INRIKES

Miljö. Genom fler resfria möten på myndigheter ska avsevärda utsläppsbesparingar kunna göras, hoppas regeringen.

Sedan 2011 har ett 20-tal myndigheter på försök hållit resfria möten. Utsläppen av koldioxid har minskat med tio procent per anställd jämfört med en ökning på nio procent på icke deltagande myndigheter.

Nu ger regeringen 62 myndigheter i uppdrag att minska utsläppen från resor och transporter genom ökad tonvikt på resfria möten, skriver Svenska Dagbladet. Alternativen kan vara telefon- och videokonferenser på distans.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) tycker att det offentliga Sverige ska vara en föregångare.

– Vi vill att våra myndigheter ska arbeta med att bli effektivare, miljövänligare och samtidigt bättre som arbetsplatser, säger hon till tidningen.

TT