Turismen på ny rekordnivå

INRIKES

Turism. Den utländska turismen i Sverige ökar, redan i oktober i år var antalet övernattningar från utlandet fler än under hela 2014. Det visar siffror från SCB och Tillväxtverket, som Visit Sweden har tagit fram.

Från januari till oktober registrerades nära 13,9 miljoner övernattningar från utlandet på svenska hotell och campingplatser. Det är 1,2 miljoner fler än samma period förra året.

TT