Lovande medel nu även mot lungcancer

INRIKES

Medicin. Landstingen rekommenderas att använda ett helt nytt läkemedel vid spridd lungcancer. Ett debacle kring läkemedlets namn gjorde dock att det dröjde längre än nödvändigt.

Det var i somras som två helt nya läkemedel blev godkända att användas mot spridd hudcancer, malignt melanom.

Ett av läkemedlen blev även godkänt för användning vid spridd lungcancer, men på grund av förvirring kring produktnamnet uppstod en fördröjning innan Sveriges kommuner och landsting (SKL) kunde rekommendera landstingen att använda det nya preparatet, skriver Dagens Medicin.

Men sedan den 22 december rekommenderar SKL landstingen att använda Opdivo, som läkemedlet numera heter, vid lungcancer.

Betydande vinster

Både Opdivo och Keytruda, som används vid hudcancer, är så kallade PD1-hämmare. Det är en helt ny klass läkemedel som består av antikroppar som blockerar proteinet PD1, vilket underlättar för kroppens immunförsvar att angripa cancern.

– Vissa svarar extremt bra på de här medicinerna. En del svarar inte alls, men för väldigt många innebär de här medlen betydande överlevnadsvinster, sade Lars Ny, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, nyligen till TT angående hur patienter med hudcancer svarar på medlen.

Enligt Lars Ny finns två stora fördelar med dessa preparat. Dels ger de inte upphov till svåra biverkningar, dels verkar de kunna användas för flera olika cancersjukdomar.

Nöjd - trots allt

Eftersom de nya läkemedlen är dyra har landstingen upphandlat dem tillsammans, något som aldrig har hänt tidigare för ett cancerläkemedel. Utfallet innebär att de aktuella företagen ger en hemlig rabatt till landstingen.

Mikael Svensson, handläggare inom läkemedel på SKL, är nöjd med avtalet.

– Man kan alltid önska sig mer i rabatt, men med tanke på att detta är första gången vi gör en sådan här upphandling av cancerläkemedel är vi nöjda med utfallet. Samtidigt är detta bara början. När nya indikationer tillkommer fortsätter upphandlingen med ny konkurrensutsättning med möjlighet till bättre villkor för landstingen, säger han till Dagens Medicin.

FAKTA

Allt fler kvinnor drabbas

De nya läkemedlen består av antikroppar som blockerar proteinet PD1. Detta protein binder normalt till tumörcellen och hindrar på så sätt kroppens immunförsvar att attackera tumörcellerna.

Dessa läkemedel används sedan tidigare mot spridd elakartad hudcancer, malignt melanom, och sedan nyligen även vid spridd lungcancer.

Förra året fick 4 023 svenskar diagnosen lungcancer, enligt Socialstyrelsen. Under de senaste 20 åren har diagnosen minskat bland män, men ökat bland kvinnor.

Källa: Socialstyrelsen, Dagens Medicin

TT

ARTIKELN HANDLAR OM