Djurskyddet drabbas av nedskärning

INRIKES

Djur. Situationen är akut för djurskyddet i Sverige när regeringen nu drar in stöd på 25 miljoner kronor, varnar fackförbundet Naturvetarna.

Länsstyrelsen i Skåne tvingas dra ner sin personalstyrka.

Där anser man att neddragningen kommer att göra en redan pressad situation värre.

– Det är jättefrustrerande för man vet att det är en massa djur som far illa och vi inte hinner kontrollera allt, säger Henriette Bonde, djurskyddsinspektör i Skåne.

Det extra stödet på 25 miljoner kronor till djurskyddsarbete har fördelats mellan landets länsstyrelser sedan år 2011. För Skånes del blir nu det ett minus på nästan 3,5 miljoner kronor när stödet tas bort, vilket gör att tre djurskyddsinspektörer och en länsveterinär måste sluta.

Sämre arbetsmiljö

– Djur far illa när vi inte hinner kontrollera. Och arbetsmiljön för oss inspektörer kommer att bli sämre, med mer stress. Många som ringer in och anmäler djur som far illa kommer nog att bli väldigt upprörda när vi inte kommer ut och kontrollerar, då får vi ta hand om det också. Sen blir djurägarna arga när vi väl kommer ut, säger Henriette Bonde.

Länsstyrelserna utför dels rutinkontroller av lantbrukets djur, kontroller som de är ålagda att göra av EU, samt utryckningar när allmänheten anmäler att djur far illa. I Skåne ligger snittet på 2 500 sådana anmälningar per år. Marcus Björklund, enhetschef för djurskydd och veterinärenheten på Länsstyrelsen i Skåne säger att man redan dragit ner så mycket på anmälningarna om vanvård att det snart inte finns möjlighet att dra ner mer, och kan tvingas att börja dra ner på de planerade kontrollerna.

Vill se egen myndighet

För att få bukt med den akuta situationen med ett minskat antal kontroller och en försämrad arbetsmiljö för djurskyddsinspektörerna vill fackförbundet Naturvetarna att regeringen inrättar egen tillsynsmyndighet för djurskydd. Marcus Björklund ser inte detta som en lösning.

– Bara för att man lägger det på en egen myndighet så kommer det inte att öka produktiviteten bland de anställda.

FAKTA

Djurskydd i Sverige

Länsstyrelserna tog över ansvaret för djurskydd från kommunerna 1 januari 2009.

Snart kom larmen om att länsstyrelserna inte mäktade med uppdraget

Nästan hälften av länsstyrelserna uppgav för Jordbruksverket att de inte hann med sina djurkontroller.

En förklaring länsstyrelserna gav var för låg bemanning och knappa resurser.

För att underlätta övergången från kommuner till länsstyrelser anslog regeringen 25 miljoner i extra stöd från år 2011 som sedan dess fördelats mellan landets 21 länsstyrelser.

Dessa anslag dras nu in från årsskiftet.

Källa: Länsstyrelsen i Södermanland, TT

TT