Id-krav öppnar för förfalskningar

INRIKES

Flyktingkrisen. Migrationsverket tror att Danmark kommer att införa gränskontroller snabbt om antalet asylsökande ökar. Det kan leda till att fler använder andra vägar och falska handlingar för att ta sig till Sverige.

Den senaste veckan sökte knappt 3 000 personer asyl i Sverige, en minskning från tidigare i december.

– Vi ser alltid en nedgång under vintern, men vi tror även att de redan införda gränskontrollerna och kraven på id-handlingar för resa med färja från Tyskland till Sverige är viktiga delförklaringar till att det har minskat under senare tid, säger Urban Hilding, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Innan id-kontroller

Att antalet asylsökande inte har minskat mer kan bero på att man vill ta sig till Sverige innan id-kontroller på tåg, bussar och färjor införs den 4 januari nästa år.

– Det finns också rykten i Tyskland om att Danmark kommer att införa gränskontroll, vilket möjligen gör att ännu fler tar sig till Sverige innan den 4 januari, säger Urban Hilding.

En sanktionsavgift på 50  000 kronor ska kunna tas ut av transportören om den inte fullgjort sina skyldigheter enligt de nya id-kontrollerna. Men om handlingarna visar sig vara falska kommer ingen avgift att utfärdas, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

– Det står bara i lagen att de ska bära en id-handling. Om handlingen är falsk eller inte kan inte den enskilda busschauffören avgöra, säger Michael Mattsson, chef för gränsspolissektionen i region syd till SVT.

Falska handlingar

Det danska folketinget röstade tidigare i december ja till en ny lag om transportörsansvar som gör det möjligt att tvinga tåg-, färje- och bussbolag att genomföra id-kontroller när de korsar gränsen till Danmark.

Om de svenska id-kontrollerna leder till fler asylsökande i Danmark bedömer Migrationsverket det som väldigt sannolikt att även danskarna inför gränskontroller.

– Då är det troligt att man vill undvika Danmark och försöka ta sig med färja från Tyskland till Sverige, eller via andra vägar för att undvika kontroller. Om man reser med färja är det sannolikt att man i högre grad kommer att använda sig av falska handlingar, kontroller utförs vad vi vet bara av rederipersonal som inte har några kunskaper om vilka handlingar som är äkta eller falska, säger Urban Hilding.

Id-kontrollerna väntas slå extra hårt mot vissa flyktinggrupper, bland annat ensamkommande flyktingbarn, enligt statistik från Migrationsverket som Ekot tagit del av.

Detta eftersom hela två tredjedelar av de ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige i år kommer från Afghanistan. Ytterst få av de som flytt från just Afghanistan, liksom de som flytt från Somalia och Eritrea, har id-handlingar med sig.

Totalt har 150 000 asylsökande kommit till Sverige i år. Fyra av fem har saknat id-handlingar.

FAKTA

Id-kontroller från Danmark

Lagen som kontrollerna grundas på börjar gälla den 21 december, men först den 4 januari börjar den tillämpas.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

Sanktionsavgifter får tas ut i förskott om transportören inte är ett svenskt företag.

Källa: Näringsdepartementet

TT