Fler vill ta emot färre flyktingar

INRIKES

Flyktingkrisen. 55 procent av svenskarna vill att Sverige tar emot färre flyktingar. 19 procent vill ta emot fler och 20 procent varken fler eller färre, visar en opinionsundersökning från Ipsos på uppdrag av Dagens Nyheter.

Opinionen kring flyktingpolitiken har svängt kraftigt sedan i september. Då ville 44 procent ha ett större flyktingmottagande, medan 30 procent ville se en minskning och 20 procent ett mottagande på oförändrad nivå.

I oktober ville 26 procent ta emot fler flyktingar, 42 procent ta emot färre och 24 procent varken fler eller färre.

– Det är faktiskt lite förvånande att efter det här året, med kanske 170 000 asylsökande, så säger var femte väljare att vi kan ta emot fler. Utifrån det är det kanske inte en så negativ opinion vi ser, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

FAKTA

Opinionen om mottagandet

Så svarar svenska väljare på frågan "Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?"

Något fler: 11 procent

Betydligt fler: 8 procent

Varken fler eller färre: 23 procent

Något färre: 21 procent

Betydligt färre: 34 procent

1 231 intervjuer genomfördes 3-14 december med ett representativt slumpmässigt urval svenskar över 18 år.

Källa: DN/Ipsos

TT