Utbildning för poliser dröjer

INRIKES

Brott. Svenska poliser har fortfarande inte fått någon utbildning för att kunna undvika olagliga personregister.

Efter att flera kontroversiella register uppmärksammats hos polisen beslutade myndigheten i maj att en utbildningsplan skulle tas fram. Vid midsommar fick polisen dessutom i uppdrag av regeringen att utbilda polisanställda i hur man får behandla personuppgifter.

Men den utbildningsplan som skulle tas fram till årsskiftet är ännu inte klar, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Det var inte realistiskt möjligt att genomföra det på den korta tiden under hösten, säger Eva Lindeblad, chef för enheten för rättslig styrning och stöd inom polisen, till Ekot.

Utbildningsbehovet ska kartläggas under 2016, men det är ännu oklart när utbildningar för myndighetens 28 000 anställda kan vara på plats. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden granskar just nu ytterligare ett ifrågasatt register som polisen har fört över tiggare.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM