Full fart förlänger livet på öringen

INRIKES

Vetenskap. Simma lugnt är ingen bra devis för havsöringsyngel som vill överleva. Tvärtom är det snabba ryck och en aggressiv stil som gäller, visar ny forskning.

Ynglen har först studerats i laboratoriemiljö. Varje individ har testats för att ringa in olika personligheter.

Försöken har sedan fortsatt i åar kring Stenungsund där forskarna från Göteborgs universitet undersökt hur personlighetstyperna klarar sig.

Hög simaktivitet visade sig vara nyckeln till överlevnad. Aggressiva yngel tog de bästa reviren och fick därmed bättre skyddsmöjligheter.

Tidigare forskning på äldre fiskar har visat på motsatsen, att mer dämpade individer klarar sig bättre. Racerfart hela livet behöver alltså inte vara det bästa.

Enligt forskarna bör resultaten nu påverka fiskevården, att exempelvis åar görs tillräckligt varierade för att alla olika personligheter ska ges utrymme.

TT