M vill öppna fler vägar till svenska

INRIKES

Politik. Moderaterna vill att det öppnas fler och bättre vägar för nyanlända att lära sig svenska. Men ansvarigt statsråd menar att Moderaterna pratar om saker som redan är på gång inom regeringen.

Bland annat vill Moderaterna att folkhögskolorna får möjlighet att erbjuda så kallad språkintroduktion för till nyanlända elever.

– Folkhögskolorna erbjuder också ofta ett boende i anslutning till utbildningen. Det är något som vi tror skulle vara positivt för många av de nyanlända ungdomarna, säger Tomas Tobé, partisekreterare för Moderaterna, till TT.

Två på bollen

Men gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) menar att Moderaterna "är tvåa på bollen".

– Vi tittar redan på om folkhögskolorna ska få bedriva språkintroduktion, säger hon till TT.

Moderaterna vill också att det blir enklare att kombinera språk- och yrkesstudier och föreslår ett nytt gymnasieprogram.

Regeringen menar att även detta förslag visar på Moderaternas yrvakenhet.

– Det går att kombinera en språkintroduktion med en yrkesutbildning, om eleven klarar av det språkmässigt, säger Aida Hadzialic.

Ingen legitimation

Dessutom tycker Moderaterna att pensionerade lärare som vill undervisa tillfälligt bör undantas från kravet på lärarlegitimation.

– I den kris som vi står i nu behöver vi använda all den lärarkraft som finns, säger Tomas Tobé.

Aida Hadzialic säger att även en sådan process är igångsatt.

Lärarfacken ställer sig positiva till Moderaternas förslag om att undanta pensionerade lärare från kravet på lärarlegitimation.

– Men den stora frågan är ju hur man ska lösa lärarbristen långsiktigt, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, till TT.

Anders Almgren, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund är inne på samma spår. Han tror inte att man kommer till rätta med lärarbristen genom att "lappa och laga".

FAKTA

Moderaterna vill pröva fler sätt för att nyanlända ska lära sig svenska

I en debattartikel i Expressen skriver Moderatledaren Anna Kinberg Batra att det krävs fler vägar för nyanlända att lära sig svenska. Moderaterna har följande förslag:

Pensionerade lärare som vill undervisa tillfälligt ska undantas från kravet på lärarlegitimation.

Folkhögskolorna ska kunna erbjuda så kallad språkintroduktion, ett program som riktas till nyanlända elever som behöver läsa upp sin gymnasiebehörighet.

Det behöver bli enklare att kombinera språk- och yrkesstudier så att fler förbereds för arbetsmarknaden redan när de lär sig svenska. Därför föreslår Moderaterna ett nytt gymnasieprogram med detta innehåll.

Källa: Expressen/TT.

TT