Omstritt medel får fortsätta säljas

INRIKES

Hälsa. Vidarklinikens tillstånd för att sälja omstridda antroposofiska preparat förlängs efter beslut av regeringen, skriver Dagens Medicin.

Enligt tidningen gäller tillståndet till sista juni nästa år i väntan på att frågan om inom vilket regelverk antroposofiska läkemedel bör regleras ska beredas.

Vissa preparat inom antroposofin har under flera år beviljats undantag från svensk läkemedelslagstiftning, varför de har fått användas som konventionella läkemedel. Vid årsskiftet löper dock undantaget ut eftersom EU-domstolen har slagit fast att preparaten antingen måste förbjudas eller omfattas av lagstiftningen.

Nyligen riktade fyra svenska Nobelpristagare och sju ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter mot att låta antroposofiska preparat ingå i läkemedelslagstiftningen.

TT