Skärpt avrådan från resor till Tchad

INRIKES

Säkerhet. Utrikesdepartementet (UD) skärper sin avrådan från resor till Tchad. Den tidigare avrådan från alla icke nödvändiga resor till landet i stort ligger kvar, men nu avråds också från alla resor över huvudtaget - inte bara icke nödvändiga resor - till den västra Lac-regionen vid Tchadsjön samt gränsområdena upp till ett avstånd av tio mil från gränserna.

– Orsakerna är att säkerhetsläget har försämrats, säger Gabriel Wernstedt, presskommunikatör på UD.

Han tillägger också att regeringen utfärdat undantagstillstånd i Lac-regionen.

I området gränsar Tchad till Nigeria, Niger och Kamerun. Dessa länders kamp mot terrororganisationen Boko Haram, som grundades i Nigeria, pågår fram och tillbaka över gränserna.

TT