Jobbvägrande troende får rätt

INRIKES

Arbetsmarknad. En man som är medlem i Jehovas vittnen ville inte sälja lotteriprodukter eftersom det stred mot hans religiösa övertygelse. Då drogs hans jobbersättning in. Nu får han rätt, enligt en dom i tingsrätten.

Arbetsförmedlingen har brutit mot diskrimineringslagen genom att stänga av och neka en man, som är medlem i Jehovas vittnen, ersättning, enligt en dom i Stockholms tingsrätt.

– De har haft ett utrymme att ta hänsyn till hans religiösa tro, men det har de inte gjort i tillräcklig omfattning, säger Johanna Nilsson, processförare på diskrimineringsombudsmannen (DO).

Inte nödvändigt

Händelsen utspelade sig 2014 när mannen var bosatt i Bohuslän och del av arbetsförmedlingens Fas 3-program. Enligt Stockholms tingsrätt var det inte nödvändigt att dra in mannens ersättning.

– Arbetsförmedlingen har inte kunnat visa att åtgärden var lämplig i relation till syftet. Man måste göra en avvägning varför man har en bestämmelse och det man måste skydda, i det här fallet religionsfriheten, säger Nilsson.

Nu ska arbetsförmedlingen betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Olika prövningar

I april var mannens ärende uppe i kammarrätten i Göteborg. Då slog man fast att det inte går att av religiösa skäl att vägra ta ett jobb som lottförsäljare. Religionsfriheten sträcker sig inte så långt, enligt domen.

– Det är olika prövningar. Det var en prövning enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Vi anser att hans religionsfrihet har blivit kränkt även i det fallet, säger Nilsson.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM