Få livsmedelsbrott leder till åtal

INRIKES

Livsmedel. Av alla livsmedelsbrott som anmäls leder bara en bråkdel till åtal. År 2014 gjordes totalt 160 åtalsanmälningar. Bara 14 ledde till åtal och nio till fällande dom, rapporterar SR Ekot.

– Jag tror att det kan vara väldigt frustrerande i det enskilda fallet, att när vissa företagare missköter sig mycket och en inspektör gör en ordentlig åtalsanmälan, så självdör den, säger Maria Florin, jurist och gruppchef på Livsmedelsverket, till nyhetsprogrammet.

Den vanligaste formen av livsmedelsbrott är någon inte har tillstånd för sin verksamhet, exempelvis en restaurang. Andra former kan vara att datummärkningen ändras eller att livsmedel märks som ekologiskt utan att vara det.

TT