Friska barn med renare händer

INRIKES

Barn. Barn - tvätta händerna! Förebyggande arbete i förskolan kan minska sjukfrånvaro med mer än 20 procent, visar ett projekt i Västra Götaland. Ändå saknas hygiensjuksköterskor som arbetar direkt mot barnomsorgen i nästan hela Sverige.

I Ale kommun, norr om Göteborg, är förskolebarnen bra på att tvätta händerna. Så bra att sjukdagarna på förskolorna har gått ner med drygt 20 procent, enligt en undersökning sammanställd av Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska vid Västra Götalandsregionen.

Bakom siffrorna finns Hyfs, ett projekt som inleddes 2006 och har permanentats av Västra Götalandsregionen. 2012 hade Ales förskolebarn i åldrarna 1-3 år en genomsnittlig sjukfrånvaro som var högre än motsvarande siffra i Göteborg. Mellan 2012 och 2015 sjönk siffran med 23,5 procent, och som en följd av arbetet inom Hyfs har Ale i dag lägre sjukfrånvaro än den större grannkommunen.

Enkelt men effektivt

Åtgärderna är enkla. Genom att barn och personal noggrant tvättar händerna flera gånger om dagen, samt ett målinriktat arbete med att hålla rent i lokalerna, minskar smittrisken för vanliga sjukdomar som influensa, vinterkräksjuka och förkylning.

– Vi stärker också personalen i att sätta gränser för när barnen ska vara på förskolan och när de ska vara hemma, säger Marianne Bengtsson.

Västra Götalandsregionen har tillsatt 3,5 tjänster för hygiensjuksköterskor som utbildar pedagoger och barn på förskolor i syfte att förebygga smittspridning. Satsningen är unik - ingen annanstans i Sverige finns hygiensjuksköterskor som arbetar uteslutande mot förskolor.

I Stockholm beslutade landstinget att inte följa Västra Götalandsregionens exempel. En anledning till att regionen är ensamt om Hyfs kan vara att frågan faller mellan stolarna. Landsting och regioner ser barnens sjukfrånvaro som ett problem för kommunen som i sin tur ser smittskydd som landstingets ansvar.

– Vinsterna görs i förskolan, men kostnaden står landstinget för. Där får man bli bättre på att samarbeta och se till helheten. Man skulle tjäna mycket på det här i samhället som helhet, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Barnen driver på

Ett exempel är Leksand. Där driver kommunen sedan några år ett projekt med resurser från smittskyddsenheten i Falun för att motverka smitta på förskolorna.

– Första året såg vi att både barn och lärare var friskare än året innan. Barnen suger åt sig direkt och tycker att det är kul, och driver på och lär sina föräldrar att tvätta händerna, säger Lena Ryen-Laxton, folkhälsoplanerare på Leksands kommun.

Under våren väntas en oberoende utvärdering av Hyfs.

– Det skulle förvåna mig mycket om det inte visar sig att det här är extremt kostnadseffektivt. Det behöver inte handla om att sänka sjuktalen med 20 procent, utan redan 3-4 procent innebär att väldigt många barn slipper bli sjuka, säger Anders Tegnell.

FAKTA

Sjuka förskolebarn stor samhällskostnad

Projektet Hygiensjuksköterska i förskola (Hyfs), startade 2006 med syfte att kartlägga och förbättra hygienrutiner och minska infektioner i förskolorna.

Hela Västra Götalandsregionen har varit med i projektet med 49 kommuner och cirka 1 500 förskolor. Totalt har fem sjuksköterskor, på tillsammans 3,5

heltidstjänster, arbetat i projektet.

I och med Hyfs lyckades Ale kommun sänka sjukfrånvaron bland förskolebarn från 14,9 procent (2012) till 11,4 procent (2015).

Under samma period ökade sjukfrånvaron i Göteborgs förskolor från 13,9 procent till 14,5 procent.

Sjuka barn är en dyr affär. 2014 var kostnaden för vab-dagarna, vård av barn, 5,2 miljarder kronor.

Källa: Försäkringskassan

TT

ARTIKELN HANDLAR OM