Var fjärde avstår pappaledighet

INRIKES

Samhälle. Trots obligatoriska pappamånader så är uttaget av föräldraförsäkring fortfarande inte jämställt. Ungefär var fjärde pappa tar inte ut något från försäkringen under barnets första två år. Nu införs en tredje obligatorisk pappamånad.

Nära var fjärde pappa avstår föräldraledighet under de två första åren, rapporterar SVT Nyheter som låtit Försäkringskassan undersöka hur många fäder som inte tar ut föräldrapenning.

23 procent av papporna till barn födda 2012 tog inte ut en enda dag under de två första åren. Många väntar med att ta ut föräldradagar tills barnet börjat förskola.

Låg utbildning och inkomst

– Vi ser en koppling till låg utbildning och låga inkomster, och även utrikes födda, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Bland dem som tjänar under 142 000 kronor per år tog två av tre pappor inte ut en enda föräldradag de två första åren. Bland dem som enbart har grundskoleutbildning är siffran 46 procent.

– Det speglar situationen på arbetsmarknaden. De här grupperna är också överrepresenterade bland arbetslösa, de kanske inte har kommit in på arbetsmarknaden, är studenter eller sjuka. Då har de inte möjlighet att utnyttja föräldraförsäkringen, säger han.

Fast det handlar också om attityder, och kanske om ekonomi.

– Det kan löna sig att dela jämställt, även om kvinnan tjänar mindre, genom jämställdhetsbonusen. Vi ser också att där kvinnan tjänar mer än mannen så tar ändå kvinnan ut mer av försäkringen. Jag tror att det handlar mer om attityder, säger han.

Tredje pappamånad

Nu införs en tredje pappamånad, som innebär att 90 av föräldraförsäkringens 480 dagar är öronmärkta för pappan. Tidigare har två pappamånader införts, och de har haft stor effekt på pappornas uttag, berättar han.

– Det som är unikt nu när den tredje pappamånaden införs är att föräldraförsäkringen inte förlängs. Det gjordes när den andra pappamånaden infördes 2002. Det skulle möjligtvis kunna göra att effekten nu ökar, säger han.

Fast rent genomsnittligt tar män ut mer än sina tre pappamånader.

– Det ligger på cirka 100 dagar, men den siffran är ett par år gammal, säger han.

Försäkringskassan har i uppdrag att verka för att föräldraförsäkringen blir mer jämställd.

– Det gör vi genom att vara ute och informera, och genom kampanjer och genom att förbättra kunskaperna om försäkringen. Men det är inte lätt. Den här kampanjen på 70-talet med Hoa-Hoa Dahlgren, den kommer många ihåg. Men det hände inte så mycket med försäkringen då, säger Niklas Löfgren.

FAKTA

Försäkringen ett lapptäcke

Föräldraförsäkringen har med tiden blivit rätt komplicerad, efter alla regeländringar. Nu ska reglerna ses över för att förenklas.

I dag ser försäkringen ut så här:

Föräldrapenningen omfattar 480 dagar. Av dessa tillfaller hälften vardera föräldern, men kan överlåtas till den andre. 60 av dagarna får dock inte överlåtas, och efter nyår utökas dessa pappa- och mamma-dagar till 90 dagar.

Under 390 av försäkringens dagar betalas 80 procent av lönen, med ett golv på 225 kronor per dag. Under resterande 90 dagar betalas 180 kronor per dag.

Föräldrar som delar lika på föräldraförsäkringen kan få jämställdhetsbonus.

Föräldrapenningen gäller tills barnet är åtta år för barn födda före 1 januari 2014, men för de födda 1 januari 2014 eller senare så gäller den tills de är 12 år.

Efter barnet blivit fyra år får bara 96 dagar sparas.

Försäkringen kan tas ut som heldag, halvdag, kvartsdag eller tre fjärdedels dag.

Under barnets första levnadsår får båda föräldrarna vara hemma samtidigt under 30 dagar.

Källa: Försäkringskassan

TT