Extra miljoner ska lösa tolkbrist

INRIKES

Flyktingkrisen. Tolkbristen i Sverige är akut, slår branschföreningen Språkföretagen larm om.

Regeringen tillsätter extra pengar nästa år och vill att tolkar ska utbildas snabbare. Men snabbspåret har kritiserats.

Sedan september har behovet av kontakttolkar ökat dramatiskt på grund av den stora mängden asylsökande. Störst är bristen inom språken dari, arabiska, somaliska och tigrinska, enligt Språkföretagen.

I en debattartikel i Dagens Nyheter efterlyser föreningen flera åtgärder för att klara situationen. Bland annat handlar det om en intensivare tolkutbildning och att språkföretagens egna utbildningar ska kunna godkännas.

Kortare utbildning

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) säger att regeringen arbetar med frågan. Sedan tidigare har Myndigheten för yrkeshögskolan fått i uppdrag att utreda hur en kortare och mer intensiv utbildning ska utformas.

– De ska lämna förslag den 1 mars. Sedan ska vi jobba under våren för att kunna lämna förslag, säger hon till TT.

Att utbildningen ska kunna bli kortare har kritiserats av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet som anser att utbildningen redan i dag är för kort.

Längre och sammanhållen

Men Aida Hadzialic säger att utredningen även ska titta på hur en längre utbildning, som alternativ till dagens grundutbildning, kan se ut.

– Så som kontakttolksutbildningen ser ut just nu läser man ofta på halv- eller kvartsfart. Det är inte sammanhållet och många väljer att göra något annat samtidigt som de utbildar sig till tolkar. Vi vill skapa en längre och sammanhållen utbildning.

Utredningen ska även se över hur fler ska kunna erbjuda tolkutbildningar.

I budgeten för nästa år lägger regeringen 21 miljoner kronor extra för att bland annat fördubbla antalet utbildningsplatser för tolkar. Hadzialic säger att även under kommande år ska pengar skjutas till.

FAKTA

Språkföretagens förslag

En intensivare tolkutbildning.

Fler auktorisationsmöjligheter av tolkarna.

Ökad kompetens hos beställarna.

Bättre teknik för ökat användande av tolkar på distans.

Språkföretagens egna utbildningar ska valideras.

Källa: Språkföretagen/DN

TT