Läkares tjuvtitt kostade 100 000

INRIKES

Brott. En läkare som tjuvtittat i ett stort antal personers journaler döms nu till över 100 000 kronor i skadestånd och böter för dataintrånget.

Det var under 2012 och inledningen av 2013 som läkaren, som tjänstgjort i Värmland, vid sammanlagt 51 tillfällen använde sig av landstingets patientdatasystem för att läsa i 29 personers journaler. De kontrollerade personerna hade ingen vårdrelation till läkaren, skriver nwt.se.

Läkaren har erkänt strafföreläggandet och det blir därmed ingen rättegång. Förutom dagsböter på nära 20 000 kronor ska läkaren också betala skadestånd till flera av de drabbade personerna på sammanlagt 88 000 kronor.

TT