Polisens id-instruktioner får kritik

INRIKES

Flyktingkrisen. På måndag införs id-kontroller på tåg, bussar och färjor mellan Danmark och Sverige. Men tåg- och bussföretagen är mycket kritiska till polisens instruktioner för hur kontrollerna ska gå till.

Polisen går nu ut med hur förordningen om identitetskontroller ska tillämpas. Transportörerna måste kunna dokumentera vilka som har rest med dem.

– Det transportören behöver visa för polisen, för att vi inte ska anmäla till transportstyrelsen, är någon form av dokumentation att kontrollerna har genomförts. Det kan vara passagerarlistor med namn där det står vad varje person har visat för id-handlingar, säger Patrik Engström, chef vid nationella gränspolissektionen.

Enligt Patrik Engström kan dokumentationen även utgöras av kopia på id-handlingar eller övervakningsfilm.

TT: Kommer uppgifterna från id-kontrollerna att lagras?

– Det är möjligt att transportörerna gör det, men myndigheten kommer inte göra det.

Om transportören inte kan visa någon dokumentation, anmäler polisen händelsen till Transportstyrelsen och transportören kan tvingas betala sanktionsavgift.

– Transportören kan överklaga och då avgörs det av domstol, säger Patrik Engström.

Hitta på en modell

Björn Westerberg, vd för branschorganisationen Tågoperatörerna, är mycket kritisk till att tågbolagen själva måste hitta på en modell för hur dokumentationen av id-kontrollerna ska gå till.

– Det är orimligt att tågoperatörerna själva ska behöva tolka föreskriften, hur åtgärderna ska utföras rent praktiskt. Det är inte tydligt hur det här ska göras och man lägger bevisbördan på transportören, med en hög sanktionsavgift, säger han till TT.

Enligt honom är risken stor att det blir trafikstörningar och högre kostnader, som kommer att leda till högre biljettpriser.

– Hela ansvaret läggs ut på tågoperatörerna. Det blir att testa och se hur det fungerar. Det ger stort utrymme för tolkning, det är inte tillräckligt tydligt, säger Björn Westerberg.

Han säger att det är ett stort problem att det är polisen, i efterhand, som avgör om transportörerna utfört dokumentationen på ett tillfredsställande sätt eller inte.

Inga klara besked

Även Swebus, som kör dagliga turer från Danmark till Sverige, är kritiskt till att informationen är så vag när det gäller hur dokumentationen ska gå till.

– Det ger ju inga klara besked om hur vi ska göra. Vi har ju inte planerat för att kopiera folks id-handlingar, vi tycker inte att det är vår roll. Det är verkligen något som vi vill undvika, säger Christel Grip, presschef på Swebus till TT.

Hon säger att vad Swebus nu måste göra är att ta fram en plan för hur dokumentationen ska utföras, så att man lever upp till kraven.

– Vi får sätta oss ned med ett tomt papper och ta fram en rutin för det här, säger Christel Grip.

Hon säger att en eventuell konsekvens av polisens besked att transportörerna måste kunna dokumentera att en id-kontroll utförts är att bussbolagets biljetter blir personliga.

FAKTA

Id-kontroller från Danmark

Lagen som kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men först den 4 januari börjar den tillämpas.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

Sanktionsavgifter får tas ut i förskott om transportören inte är ett svenskt företag.

Källa: Näringsdepartementet

TT

ARTIKELN HANDLAR OM