Svag is sinkar skridskofantaster

INRIKES

Väder. Än så länge är det endast norr om Dalälven som man kan hitta insjöar med skridskosäker is. För att få bärkraftig havsis måste man söka sig ännu längre norrut.

På Östersjön finns det bara is i norra Bottenviken och långt in i skärgårdarna samt i Norra Kvarken och i en del inre vikar i Bottenhavet.

– Det är sen isläggning i år, säger Magnus Larsson, meteorolog på SMHI.

Men han säger att vi efter nyår går vi in i en kallare period, som kommer att sträcka sig ungefär en vecka framåt.

Det är något som glädjer alla långfärdsskridskoentusiaster. Först då kan isar i Stockholmsområdet, främst på mindre insjöar, ha is som är tillräckligt säker för att åka på.

– För att i dag få is som är hyggligt stabil och säker måste man upp norr om Dalälven. Där finns det möjligheter för iskunniga att åka, på mindre och halvstora sjöar, säger Anders Tysk, som är generalsekreterare för skridskoloppet Vikingarännet.

Han säger att man dock ska akta sig för sjöar med snö på. Snön har en isolerande effekt och gör att isen växer till mycket sämre.

– Jag var själv i Gimo i nordöstra Uppland och åkte i dag och där finns det också en del småsjöar som är riktigt bra, där det inte har kommit snö.

Det bör vara åtminstone fem centimeter kärnis, is som är svart och blank, för att man ska kunna åka på den, säger Anders Tysk.

TT