Kraftig ökning av mc-dödsfall

INRIKES

Trafik. Trafikåret 2015 blev mörkt när det gäller motorcyklister på Sveriges vägar.

Dödsolyckorna ökade med hela 45 procent jämfört med förra året.

Transportstyrelsens preliminära siffror visar att 45 personer dog i mc-relaterade olyckor, vilket ska jämföras med 31 året dessförinnan.

– Man bör tänka på att 2014 var ett extremt bra år med få dödsfall. Sedan drog kollisioner upp siffran under 2015. I vissa fall har motorcyklisten gjort ett misstag men i minst lika många fall är det den andra föraren som gjort det, säger Maria Nordqvist vid Sveriges Motorcyklister (SMC).

Hon vill nu se en rad olika åtgärder för att få ned dödstalet:

Inga kampanjer

– Man ska tänka på motorcyklister när man planerar nya vägar gällande "hinder" som till exempel räcken och stolpar. Nu är det också lagligt att strö grus i samband med att man lagar vägar och det har visat sig att drygt 20 procent som kört omkull har gjort det på grus. Utomlands har man även omfattande kampanjer, det har vi inte här i Sverige.

Men vilket ansvar har motorcyklisterna själva?

– De flesta motorcyklisterna kör omkull och dör i en kurva eller korsning. I en kurva beror det oftast på fel körteknik och där borde vi jobba ytterligare med att ge vettig och saklig information hur man blir en bättre förare.

Totalt sett omkom totalt 260 i trafiken. Antalet omkomna har kretsat kring ungefär samma siffror efter en kraftig nedgång sedan 60-talet då till exempel 1 313 avled 1965.

En tragik i sig

– Varje enskilt dödsfall är naturligtvis en tragik i sig. Det är viktigt att man inte slutar arbeta med den här frågan utan ständigt jobbar vidare. Samtidigt är det ju så att när man började jobba med det här för ganska länge sedan kunde man "ta de lågt hängande frukterna". Ju längre vi jobbar med det får vi gå in och finlira och titta efter nästa steg, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen till TT.

Och vad är nästa steg enligt dig?

– Det är olika delar inom olika kategorier. Det gäller att ständigt jobba med information, vid exempelvis skolor och körkortsutbildningar. Jag tror till exempel på vikten av att prata mer kring användandet av cykelhjälm för att minska antalet skador.

I juni 2009 satte riksdagen upp ett mål om att år 2020 ska dödssiffran inte vara högre än 220. Det betyder i snitt att en förbättring krävs med åtta liv varje kommande år. Frågan om det är realistiskt duckar Maria Ågren för.

– Men visst vill vi komma längre och ta oss mot nollvisionen.

FAKTA

form av olycka vid dödsfall

Motorfordon - motorfordon

Möte 58

Omkörning 1

Upphinnande 4

Avsväng 11

Kors. kurs 20

Motorfordon -

Cykel/moped 17

Gående 27

Rådjur/hjort 1

Älg 7

Ren 1

Övrigt 18

Totalt 260

TT

ARTIKELN HANDLAR OM