Kris i flera Göteborgsskolor

INRIKES

Utbildning. Bråk och slagsmål. Lektioner som ständigt avbryts. Det är vardag vid Sjumilaskolan i Göteborg, enligt Skolinspektionen.

Skolan är den femte i Göteborg som hotas av kännbara viten.

Skolinspektionen utdelar ovanligt skarp kritik efter att ha inspekterat Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården. Det råder närmast kaos på skolan och inte minst de yngsta eleverna är otrygga. Stöket och bråken pågår under både lektioner och raster, och det har hänt att lärare som gått emellan i slagsmål själva blivit slagna.

När Skolinspektionen besökte skolan blev den vittne till flera incidenter där personalen antingen inte såg eller inte förmådde avstyra bråk och slagsmål. Under en enda lektion räknade Skolinspektionen till 26 avbrott, eftersom barn och vuxna kom och gick hela tiden. De bevittnade också en lektion där några elever kunde sabotera arbetsron för alla andra. Om bristerna inte rättas till riskerar Göteborg 1,4 miljoner kronor i vite.

– Vi har valt att vara detaljerade i våra beslut, för att Göteborg ska förstå allvaret. Så här får det inte se ut på en skola, säger avdelningschef Peter Ekborg vid Skolinspektionen.

Förfärande

– Det är verkligen en förfärande skolmiljö, och vi tar kritiken på största allvar. Så här ska ingen elev behöva ha det, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd i Göteborg.

Hon påpekar samtidigt att skolan börjat vidta åtgärder.

– Det är klart att det arbetet inte kan vänta en dag för länge. Och vi har lyckats vända skolor förr.

Inte hela tiden

TT: Kan föräldrar känna sig lugna när de skickar sina barn till Sjumilaskolan?

– Sådana här saker som beskrivs händer ju inte hela tiden. Jag tror att det viktiga är en god kommunikation mellan skolans ledning och föräldrarna så att föräldrarna känner att problemen tas på allvar, säger Karin Pleijel.

Sjumilaskolan har cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är den femte i Göteborg som hotas av vite. Den totala vitessumman är uppe i sex miljoner kronor, varav 1,4 miljoner kronor gäller Sjumilaskolan. Summan kan bli högre eftersom ett 20-tal beslut gällande Göteborg återstår.

FAKTA

Skolor med viteshot

Sjumilaskolan, F-9-skola. Viteshot om 1,4 miljoner kronor.

Gymnasieskolan Burgården, beslut om tre av fem enheter fattade. Viteshot om totalt 2,3 miljoner kronor.

Högstadieskolan Sannaskolan. Viteshot om 800 000 kronor.

Mellan-och högstadieskolan Lövgärdesskolan. Viteshot om 1 miljon kronor.

Nordhemsskolan, F-9-skola. Viteshot om en halv miljon kronor.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM