Nato: Wallström varnar för Trump

INRIKES

Försvar. Utrikesminister Margot Wallström varnar för att Sveriges säkerhetspolitik kan domineras av Donald Trump om Sverige går med i Nato.

"Vi vet inte vem som blir amerikansk president i höst", skriver hon i ett uttalande.

För första gången är fler svenskar för ett medlemskap i försvarsalliansen Nato än emot i en SOM-undersökning, 38 respektive 31 procent, enligt en debattartikel i DN som hänvisar till fjolårets mätning. En majoritet, 60 procent, svarade dock att de vill att Sverige förblir alliansfritt.

Margot Wallström (S) skriver i ett uttalande att alliansfrihet är Sveriges fastslagna linje i säkerhetspolitiken.

"USA dominerar"

"Den militära alliansfriheten tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa", skriver Wallström: "Så låt mig vara tydlig och upprepa det statsministern åtskilliga gånger slagit fast: Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato."

Utrikesministern ger samtidigt en känga åt den amerikanske affärsmannen Donald Trump, som väntas bli Republikanernas presidentkandidat i höst.

"Dessutom är det på sin plats att understryka att Nato domineras av den största medlemmen, USA. Vi vet inte vem som blir amerikansk president i höst. Jag tror vi är överens om att vi inte vill att Donald Trump ska ha ett dominerande inflytande över vår säkerhets- och utrikespolitik", skriver Wallström.

Inflytande på lång sikt

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra instämmer i Margot Wallströms varnande ton, men framhåller att ett Natomedlemskap måste ses i ett längre perspektiv.

– Det finns skäl att vara orolig för vad det skulle innebära om Donald Trump skulle bli president. Han har gjort väldigt anmärkningsvärda uttalanden och riskerar att inte vara någon vän av internationellt samarbete, säger hon till TT.

– Det här handlar om att på lång sikt, som världen ser ut nu och framöver, ha inflytande i det som angår oss. Det har man om man är med i den struktur som kan bygga säkerhet med andra runtom oss.

Liberalernas partiledare Jan Björklund säger att Sverige måste öppna upp för en "ordentlig samhällsdiskussion" om Natomedlemskap.

– Det kategoriska nej-sägandet som regeringen ägnar sig åt är en kvarleva från gamla dagar. Den nya världen vi lever i ser annorlunda ut. Nästan alla Europas demokratier är medlemmar i Nato, och alla ser att Putins agerande är riskfyllt och farligt, säger han.

"Grumlig föreställning"

Jacob Westberg, lektor i säkerhetspolitik och strategi vid Försvarshögskolan i Stockholm, säger att det ökade stödet bottnar i ett bantat svenskt försvar i kombination med ubåtslarmen på hösten 2014 och Rysslands intervention i Ukraina.

Westberg, som vill att Sverige ansöker om medlemskap, förundras samtidigt över att nästan en tredjedel av Natoanhängarna tycker att Sverige ska vara fortsatt alliansfritt.

– Det här säger någonting intressant om alliansfriheten, vilket grepp den trots allt har om människor, men också att föreställningen om vad det innebär tycks vara rätt så grumlig.

FAKTA

Mätningen om Natostödet

I den senaste nationella SOM-undersökningen 2015 svarade 38 procent att det är ett bra förslag att Sverige söker medlemskap i Nato, jämfört med 31 procent 2014. I fjolårets undersökning svarade 31 procent att det är ett dåligt förslag, jämfört med 37 procent 2014.

Förra året svängde Centerpartiet och Kristdemokraterna till att verka för ett svenskt medlemskap. SOM-undersökningen bekräftar en Sifoundersökning i september förra året, som också visade en övervikt för Natomedlemskap, liksom en undersökning från Ipsos i januari 2016.

SOM-undersökningen har undersökt svenskarnas inställning till Natomedlemskap sedan 1994. Då tyckte som jämförelse bara 15 procent av svenskarna att det var ett bra förslag, medan 48 procent tyckte att det var dåligt. Enligt forskarna bakom debattartikeln i DN var opinionen i frågan stabil till 2012, och har därefter kraftigt svängt.

Källa: DN

TT

ARTIKELN HANDLAR OM