USA-samarbete signal mot Ryssland

INRIKES

Försvar. Sverige och USA stärker försvarssamarbetet. Ett nytt avtal har nu undertecknats.

– Det innebär naturligtvis signaler till Ryssland, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Det fördjupade försvarssamarbetet handlar bland annat om att förbättra förmågan att genomföra insatser tillsammans. Det ska också ske ett materialsamarbete inom luftförsvars-, undervattens- och cyberområdet.

Hultqvist undertecknade avtalet, som har tagit ett år att ta fram, i försvarshögkvarteret Pentagon tillsammans med den amerikanska försvarsministern Ashton Carter vid ett besök i USA på onsdagen.

– Det här är ett avtal som är stabiliserande eftersom USA besitter ett högt kunnande, en hög militär förmåga, och deras medverkan i olika övningsverksamhet i vårt område har en säkerhetspolitiskt stabiliserande effekt, säger Peter Hultqvist.

Alliansfri position

Han betonar att avtalet tecknats från en "alliansfri position".

– Den millitära alliansfriheten är naturligtvis grunden för vårt förhållningssätt till andra nationer, håller vi oss inom de ramarna som riksdagen beslutat så tycker jag att vi har handlingsfrihet.

I avsiktsförklaringen står bland annat att dialogen mellan länderna ska fördjupas på militär nivå och att nya områden för samarbete ska undersökas. Enligt Hultqvist skickar avtalet "distinkta politiska singaler" österut. Varje övning syftar till att öka den millitära förmågan, säger han.

– Och då är det så att genom det säkerhetsläge vi har i vår del av Europa så innebär det här också naturligtvis signaler till Ryssland, eftersom de har rubbat den säkerhetspolitiska balansen i och med annekteringen av Krim.

Stabilitet genom avskräckning

Jacob Westberg, forskare i säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan, säger att det är ett sätt skapa stabilitet genom avskräckning.

TT: Kommer detta att skapa någon provokation gentemot Ryssland?

– Jag tycker man ska se det som att från rysk sida hade det föredragits att alliansfria länder som Sverige och Finland inte alls samarbetar med Nato. Det här samarbetet är i konflikt med ryska intressen men från svensk sida måste man ställa sig frågan: Varför ska vi anpassa vår politik efter ryska intressen?

Enligt Pentagon höll Hultqvist även samtal med vice försvarsminister Bob Work, där man diskuterade Rysslands "provokativa" agerande och hur kampen mot IS kan intensifieras.

FAKTA

Avtal med USA

Avtalet omfattar bland annat materialsamarbete inom cyber-, luft- och undervattensförsvar, ett utvecklat samarbete i multinationella operationer samt en fördjupad dialog om säkerheten i norra Europa. Avsiktsförklaringen omfattar också övningar, forskning och utbildning, uppger regeringen i ett pressmeddelande.

TT