Miljoner för tomma asylsängar

INRIKES

Flyktingkris. Migrationsverket har i år betalat 197 miljoner kronor för sängplatser på olika asylboenden för ensamkommande barn som inte används, rapporter Dagens Nyheter.

När flyktingkrisen var som mest akut skrev svenska kommuner avtal med bolag om boenden för mycket längre tid än som sedan visade sig behövas.

Nu står boenden tomma samtidigt som avtalen fortfarande gäller. Verket betalar dagligen 2,5 miljoner kronor för de tomma boendena. Enligt tidningen skulle siffran öka, då antalet flyktingar inte längre är lika högt.

Det är kommunerna som upphandlar och skriver avtal om boenden för ensamkommande barn, men de får sedan ersättning från Migrationsverket för utgifterna.

TT