Förhör i dag med terrormisstänkt

INRIKES

I dag kommer det att hållas nya förhör med den man som är anhållen misstänkt för förberedelse till terrorbrott. Hans advokat Leif Silbersky utgår från att mannen försätts på fri fot efter dagens förhör.

Den man som är misstänkt för förberedelse till terrorbrott i Uppsala län och som greps i söndags är fortfarande anhållen men hans advokat Leif Silbersky har gott om att han släpps i dag.

– Min utgångspunkt är att han bör sättas på fri fot efter dagens förhör. Det här har fått proportioner som det inte alls förtjänar och nu bör man från Säkerhetspolisens sida inse att man är helt snett ute, säger Leif Silbersky till TT.

Flera skäl

Han säger att han har förståelse för ingripandet mot mannen men att han fortfarande sitter frihetsberövad förstår han inte.

– Det är inte bara ett skäl till det, det är flera skäl, säger Leif Silbersky.

Åklagarmyndigheten är förtegen om vad som händer i utredningen.

– Det finns inget att berätta eller kommentera. Utöver de uppgifter som redan lämnats finns inget att tillföra förrän åklagaren tagit ställning till om mannen ska häktas, säger Hans Ihrman, vice chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, till TT.

Skäligen misstänkt

Vad mannen rent konkret är misstänkt för är inte känt men misstankarna gäller brott från okänd tidpunkt fram till den 13 november i år, bland annat i Bålsta. Han anhölls i sin frånvaro i söndags och greps senare samma dag.

Åklagarmyndigheten uppgav i går att mannen är skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden.

FAKTA

Terroristbrott

Lagen om straff för terroristbrott infördes 2003. Den tillkom i kölvattnet av 11 september-attackerna i USA och kriget mot terrorn.

Lagen har en katalog med grundbrott som redan är straffbara, till exempel mord och allmänfarlig ödeläggelse. För att kvalificera exempelvis ett mord som terrorbrott krävs uppsåt att allvarligt skada en stat eller injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp.

Det kan även handla om att tvinga exempelvis svenska myndigheter att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd.

Att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation kan också utgöra ett terroristbrott.

Maxstraffet för terroristbrott är livstids fängelse. För försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott döms enligt brottsbalken. Det gäller även underlåtenhet att avslöja eller förhindra terroristbrott.

Källa: TT

TT