Präster får säga nej till homovigsel

INRIKES

Kyrkan. Blivande präster måste inte vara villiga att viga samkönade par. Det håller kyrkomötet fast vid - men inte utan viss dramatik.

En av de heta potatisarna när årets kyrkomöte samlades i Uppsala var frågan om huruvida präster i Svenska kyrkan ska vara skyldiga att viga samkönade par. I dag gäller så kallad väjningsrätt som innebär att kyrkan alltid ska viga par som vill bli gifta, men att en enskild präst kan avböja att delta.

En motion lämnades in av bland andra Jesper Eneroth (S) och Anna Ekström, som företräder Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk). De föreslog att kyrkomötet skulle besluta att alla nya präster som vigs måste förklara sig villiga att viga samkönade par.

Men motionen mötte motstånd från flera håll.

– Kyrkan måste kunna härbärgera två uppfattningar. Vi behöver en väg att gå tillsammans, ansåg till exempel Berit Simonsson från Frimodig kyrka (FK), aktiv inom Oasrörelsen.

Och motionen röstades ner. I elfte timmen lämnade Jesper Eneroth in ett tilläggsyttrande där han föreslog att kyrkan ska utreda vad som måste göras för att "säkerställa att ingen utsätts för diskriminering" i samband med vigsel i Svenska kyrkan.

Förslaget gick igenom med 119 röster mot 114. Sex avstod.

– Nu gick det ett sus genom kyrkomötet, sade ordförande Karin Perers när rösterna meddelades.

Beslutet innebär att sista ordet ännu inte är sagt och att frågan kommer tillbaka vid kommande kyrkomöten.

FAKTA

Kyrkan och samkönade par

1974: Kyrkan utreder de homosexuellas situation. Bland annat sägs att det inte finns hinder för homosexuella att inneha tjänster i kyrkan.

1995: Biskopsmötet ger anvisningar om hur kyrkan kan hålla förbön för ett par som ingått partnerskap.

1999: Kyrkan gör det möjligt för anhöriga att närvara vid förbönen för dem som har ingått partnerskap.

2005: Kyrkomötet beslutar om en kyrklig välsignelseakt för registrerat partnerskap.

2009: Kyrkomötet beslutar att samkönade par får rätt att vigas i kyrkan. Men en enskild präst har inte skyldighet att delta.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM