Försvarsexpert: Finns ett större behov

INRIKES

Försvar. Sverige skulle på sikt behöva fördubbla antalet soldater och sjömän för att kunna försvara landet, säger militärstrategiske experten Stefan Ring.

– Det är definitivt vad som är ett realistiskt och nödvändigt.

Stefan Ring, verksam vid Försvarshögskolan, beskriver återaktiveringen av värnplikten som en utmaning för Försvarsmakten, om de värnpliktiga ska känna att utbildningen är intressant och motiverande.

Han ser återaktiveringen som ett kvitto på att beslutet att göra värnplikten vilande 2010 var förhastat.

– Ja, det är klart det var, annars hade man inte behövt ändra det. Man tog beslutet då för att man hade en annan syn på hur försvarsmakten skulle användas.

Fler behövs

Egentligen tror Stefan Ring att betydligt fler än 4 000 värnpliktiga skulle behövas.

– Jag är övertygad om att det finns ett större behov av utbildade värnpliktiga, men man får rätta sig efter dagens förhållanden. Försvarsmakten har inte möjlighet att starta en stor värnpliktsutbildning och ta in 10 000-15 000 personer.

Enligt Ring saknas både förläggningar och instruktörer.

– Det aktuella antalet är snarare en anpassning till vad man klarar av än till de reella behoven.

Fördubbling skulle behövas

Dagens insatsförsvar är anpassat för att sätta in små förband i internationella insatser.

– När vi går över till ett försvar av Sverige ställs helt andra krav på antalet. Sverige är ändå ett stort land med flera områden som har strategisk betydelse, säger han.

Han nämner storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, Norrbotten med malmbrytningen, Jämtland med förbindelsen till Trondheim och Gotland som sex viktiga landsdelar. Varje område skulle behöva försvaras av en brigad, med ett flertal understödjande förband, enligt hans bedömning.

– Det är 10 000-15 000 soldater gånger sex, så då närmar vi oss 100 000, alltså är en fördubbling, säger han.

FAKTA

Brigad

En brigad är en militär enhet som består av cirka 5 000 soldater och sätts samman av bataljoner och kompanier ur olika truppslag.

Chefen är normalt i Sverige en överste.

Brigaden införde i den svenska krigsmakten av Gustav II Adolf.

Källor: Nationalencyklopedin, Försvarsmakten

TT

ARTIKELN HANDLAR OM