Kyckling fortsätter göra svenskar sjuka

INRIKES

Hälsa. Antalet svenskar som blivit svårt sjuka av färsk kyckling har inte blivit färre - trots företagens åtgärder. Hittills i år har nästan 2 000 svenskar drabbats. Statsepidemiologen Anders Tegnell är kritisk.

Sedan slutet av förra sommaren pågår ett utbrott av campylobacter kopplat till svenskproducerad färsk kyckling. Tusentals svenskar har insjuknat, men trots att branschen säger sig ha vidtagit åtgärder har antalet fall inte gått ner. Tvärtom. Kycklingsmittan fortsätter.

– Antalet fall verkar ligga kvar på samma höga nivå, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

"Inte tillräckligt"

Campylobacter är tarmbakterier som förekommer hos många djur, framför allt fågel. De flesta människor som smittas insjuknar akut med diarréer samt med svåra magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär. I sällsynta fall kan andra komplikationer, som blodförgiftning, tillstöta.

Eftersom symtomen kan bli allvarliga har flera av landets smittskyddsläkare gått ut och varnat för färsk kyckling. Läkarna har dessutom varit kritiska till både myndigheter och livsmedelsbranschen, eftersom de anser att det har gjorts för lite för att stoppa smittan.

Exempelvis tycker Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Region Gävleborg, inte att svenska folket ska behöva agera lackmuspapper för branschens åtgärder.

– Jag tycker inte att man ska använda svenska befolkningen som en måttstock om vissa åtgärder har effekt eller inte, har han sagt tidigare.

Återkommande statistik

Förra året registrerades knappt 7 000 fall av inhemsk smitta av campylobacter, personer som alltså blev så pass sjuka att de sökte sjukvård och blev provtagna. Hittills i år har 1 838 fall registrerats.

TT: Har branschen gjort tillräckligt?

– Nej, uppenbarligen inte eftersom vi fortfarande har dessa höga nivåer. Det är inte förrän antalet fall kommit ner på mer normala nivåer som vi kan säga att vi fått effekt. Det är ju facit, säger Anders Tegnell.

TT: Äter du själv färsk kyckling?

– Jag äter inte så mycket kyckling över huvud taget. Vi äter mest fisk hemma. Det blir man ju intelligent av, dessutom.

För att följa utvecklingen publicerar Folkhälsomyndigheten sedan en tid tillbaka statistik över antalet nya fall varannan vecka.

FAKTA

Akuta diarréer

Campylobacter är tarmbakterier. De förekommer hos många djur, framför allt fågel.

Bakterien utsöndras med avföringen hos människor och djur. Sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel och vatten.

Inkubationstiden är vanligen ett till tre dygn, men kan vara upp till tio dygn.

De flesta insjuknar akut med diarréer, som emellanåt är blodblandade, samt med magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär.

Källa: Folkhälsomyndigheten

TT

ARTIKELN HANDLAR OM